Czytanie globalne i autyzm

Wiele osób pyta o przydatność metody czytania globalnego w pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi. Jednych ciekawią możliwości stosowania zabawy w czytanie z dziećmi z zespołem Downa, inni pytają jak sobie z metodą radzą dzieci autystyczne czy nadpobudliwe ruchowo.  O swoich doświadczeniach opowiadają mi także rodzice i terapeuci,  którzy bawią się w czytanie z niepełnosprawnymi dziećmi. Pomyślałam, że to im oddam głos, jako że ich doświadczenia w tej materii są większe niż moje.