Wczesne Wspomaganie Rozwoju i czytanie globalne

Jedna z mam zaapelowała, by napisać coś o roli czytania globalnego w procedurach WWR. Czy można je stosować jako jeden z jego elementów i w jakich dysfunkcjach sprawdza się najlepiej.

Przypomnijmy sobie zatem najczęściej występujące problemy, które wymagają Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Należą do nich:

– zaburzenia ze spektrum autyzmu

– zaburzenia koordynacji ruchowej

– uszkodzenia wzroku

– uszkodzenia słuchu

– niepełnosprawność umysłowa

– zaburzenia rozwoju mowy

– ogólne spowolnienie rozwoju

– ADHD

– zaburzenia emocjonalne

– zespół Downa

A czym jest czytanie globalne w wersji, którą polecam? Zabawą. Krótką, wesołą, pełną śmiechu, ruchu i pozytywnych emocji zabawą.

Nie ma takiego schorzenia, które odstręczałoby dziecko od zabawy (chyba że dysfunkcja jest bardzo ciężka i nie ma z dzieckiem kontaktu), toteż żadna z wymienionych wyżej niepełnosprawności nie stanowi przeszkody do zabaw w czytanie.

Wprost przeciwnie. Przy niektórych dysfunkcjach jest to szczególnie polecany rodzaj stymulacji intelektualnej.

Ponieważ sesje z planszami są krótkie polecamy je dzieciom z ADHD i generalnie maluchom z utrudnioną koncentracją. Z racji dużych czcionek i odpowiednio dobranego kontrastu świetnie nadają się dla dzieci z niedowidzeniem. Przemyślany, odpowiednio dobrany ruch będzie stanowił element usprawniający dzieci z zaburzeniami ruchu. Świadomość, że potrafią odczytać wyrazy z plansz jest z kolei pozytywnym czynnikiem podnoszącym we własnych oczach wartość u dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.

Póki czytanie globalne utrzymane jest w klimacie dobrej zabawy, póty stanowi dodatkowy znaczący element WWR.