Czytam globalnie, czytam kalendarz… Filip (6 lat 9 miesięcy)