Trudno uwierzyć, ale…

Nie uwierzycie, ale ten maleńki chłopczyk czyta globalnie. Patrzy na obrazek (zdjęcie kolejnego auta) i nazywa go.
Bo czytanie globalne to właśnie kojarzenie dźwięku z obrazkiem, jakim dla małego, nieznającego liter dziecka jest wyraz.