Jak umiejętnie stopniować trudności (3)

Akademia Małego Europejczyka, Kołobrzeg (nauczycielka: Dominika Śmielak)

Wiktor poczyna już czytać wyrazy nieznane. Jemu p. Dominika zabrała wszystkie owoce. Zostały same napisy.
Jest to przykład właściwego stopniowania trudności w zależności od stopnia umiejętności dzieci. Jest to też właściwie pojmowana praca indywidualna. Brawo!