Mieszko i rakietowa ciocia…

Dziesięciomiesięczny Mieszko to młodszy braciszek Oliwki, dzielnej dziewuszki po przejściach, dobrze znanej użytkownikom tej strony.
Ciocia Patrycja często czyta swoim siostrzeńcom. A że jest osobą z rakietowym temperamentem, czytanie odbywa się migiem. Popatrzcie – proszę – jak pięknie Mieszko nadąża wzrokiem za napisami wskazywanymi przez ciocię…

[embedplusvideo height=”380″ width=”640″ editlink=”http://bit.ly/1G3KBSZ” standard=”http://www.youtube.com/v/U7R5h7Md39w?fs=1″ vars=”ytid=U7R5h7Md39w&width=640&height=380&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep5600″ /]