Książeczka Ignasia i Kostka

Cztery lekcje czytania globalnego za nami. Słów nie znamy dużo – ale wystarczy by stworzyć pierwszą książkę :)