Czytanie globalne, Róża i kolory

Niewiele jest takich momentów w ciągu dnia, do których nie moglibyśmy „podpiąć” czytania globalnego. Poniżej mama Róży (1 rok 5 miesięcy) demonstruje córeczce plansze z kolorami. Wystarczyło napisać na planszy jak się jaki kolor nazywa i już uruchamiamy dziecku proces zapamiętywania obrazu graficznego słowa oraz kojarzenia go z odpowiednikiem – w tym wypadku z barwą.

590f868dd459