W Białymstoku też czytają globalnie…

Pani Kasia Janowicz-Timofiejew, pedagog i wydawca, prowadzi warsztaty literacko-plastyczne, w trakcie których stosuje elementy czytania globalnego. Podczas prezentowania małym słuchaczom ślicznej opowiastki Ewy Szelburg-Zarembiny „O gościach w glinianym dzbanku” – do prawdziwego dzbana wskakują wyrazy nazywające zwierzęta.
Dzieci świetnie się bawią, a w małych główkach pozostają ślady pamięciowe, które pozwolą te nazwy rozpoznać w tekście… Pomysł znakomity i godny naśladowania…