Jak w Brusach tworzą prysznic emocji… Przedszkole Sióstr Zmartwychwstanek, Brusy

Fotografia ze Słoneczkiem rozczuliła mnie bardzo.
Jedna z grup to Słoneczka. Słoneczka mają swój kodeks. Ale słoneczko to także promyczki. Każdy promyczek nosi imię dziecka.

Czy trzeba bardziej wyrafinowanej sposobności, by zafundować dzieciom prysznic emocji? Ja, moje imię, to bardzo, bardzo ważne słowa i wielki w nich ładunek emocji.
Wszystkiego dobrego Słoneczka!