Siedzi sobie Turek i czyta globalnie – p. Maja Laskowska-Najdek, PP „Bajka” Poznań

Przyznam, że nie mogłam początkowo załapać jakie są reguły tej zabawy. A rzecz w tym, że nauczycielka demonstruje plansze, po czym wybrane dziecko siada naprzeciwko swej pani, reszta dzieci recytuje wierszyk, wybraniec zaciska powieki, a za moment zmienia go ten kto odczytał wyraz z planszy. Ten z zamkniętymi oczami powinien odgadnąć kto to taki.

Ta zabawa to kolejny przykład jak czytanie globalne można dokleić do innych aktywności. Dzieciaki poznańskie poznały akurat sensoryczną (doskonalącą słuch) zabawę w Turka, a p. Maja pomysłowo dołożyła element czytania.

Pani Maju czy dobrze liczę, że jeszcze jedna relacja i przechodzi Pani do kolejnego etapu projektu? Gratuluję serdecznie!