Mikołaj (5 lat 2 miesiące) – pisze przy pomocy sylab