Co może pomóc na problemy z pisaniem?

Oprócz różnorodnych form działalności doskonalących małe paluszki, polecamy (z Wydawnictwem Pentliczek) specjalne zeszyty do nauki pisania.

Zeszyty „Pierwsze pisanie” wychodzą naprzeciw nie tylko tym dzieciom, które mają problemy ze wzrokiem i tzw. małą motoryką. Dedykowane są każdemu małemu dziecku, które chce narysować płotek, kółko, jajeczko czy laseczkę dziadunia.

linzeszyt

Zeszyty zostały opracowane z myślą o dzieciach, które zaczynają pisać szlaczki i pierwsze litery, o dzieciach zagrożonych dysgrafią i tych, które mają problemy z widzeniem.

Do najczęściej popełnianych przez dzieci błędów należy:

– „wyjeżdżanie” nad linię lub pod linię zewnętrznych pól pisarskich oraz nieprawidłowa wielkość elementów w polu głównym;

– mylenie pól i pisanie elementów w polu niżej lub wyżej;

– mało precyzyjne odwzorowywanie kształtów, brzydkie, niekaligraficzne pismo gdy pola pisarskie są zbyt wąskie.

Aby ułatwić dzieciom naukę pisania oraz unikania powyższych błędów, w zeszytach „Pierwsze pisanie” zastosowano:

– duże odstępy między liniami, co znakomicie ułatwia pierwsze próby pisania szlaczków i liter, pomaga także dzieciom z zaburzoną motoryką i niedowidzącym;

– zewnętrzne linie, tłoczone i żłobione, co stanowi barierę mechaniczną, niepozwalającą dziecku wykraczać poza nie;

– główne pole pisarskie oznaczone żółtym kolorem, co ułatwia dziecku utrzymanie się we właściwych polach, a także zalecane jest przez okulistów dla dzieci słabowidzących,

– cztery linie, których wymaga pisownia polskich liter, stanowiące odrębną całość, co również pozwala piszącemu na utrzymanie się we właściwych liniach.

Zeszyty mają służyć dzieciom, które zaczynają ćwiczyć rączkę i piszą pierwsze szlaczki lub litery. Jest zasada – im młodsze dziecko, tym szersze powinny być linie. Im węższe, tym większej precyzji wymagają od małej, niewprawnej łapki.

Dzieci ze słabą motoryką – wadliwe napięcie mięśni, porażenia, zapowiadająca się dysgrafia, a nawet zwykła niechęć do rysowania – w takich zeszytach mieć będą ułatwioną pracę. W tradycyjnych zeszytach z reguły wypadają z jednej „dróżki” na sąsiednią , tutaj nie ma jak wypaść bo „dróżka” sąsiednia jest oddzielona seledynowym polem.

Każdy zeszyt zawiera:
• 10 dwustronnych kolorowych arkuszy 3D z liniaturami;
• duże odstępy między liniami, co ułatwia pierwsze próby pisania liter i szlaczków;
• cztery linie, których wymaga pisownia polskich liter – tworzą one odrębną całość, zapobiegającą wkraczaniu na sąsiednią liniaturę;
• zewnętrzne tłoczenia stanowiące mechaniczną barierę ułatwiającą utrzymanie prawidłowej wielkości liter;
• odpowiednio dobrane kolory tła i pól pisarskich, które pomagają dziecku utrzymać się w liniach.

Słowniczek:
liniatura – linie, którymi pokryte są arkusze – np. w zeszytach do nauki pisania,
pole pisarskie – „ścieżynka”, pole między dwiema liniami; w polskiej pisowni mamy 3 pola – górne, środkowe (główne) i dolne