Nazywamy warzywa, czytamy globalnie – Przedszkole Sióstr Zmartwychwstanek, Brusy

Oto prosta zabawa wymagająca jedynie wydrukowania nazw warzyw w dwóch formatach – mniejszym i większym.
Naturalnie, trzeba jeszcze mieć takie warzywa, ale zakładam, że każdy jakieś ma, najczęściej z tworzywa.

Z fotografii wynika, że najpierw nauczycielka lub lepiej czytający wychowankowie „podpisali” warzywa, potem należało odnaleźć taki sam napis (mniejszego formatu) i umieścić go przy większym.

Korzyści? Doskonalenie analizy wzrokowej i umiejętności porównywania, globalne zapamiętywanie nazw warzyw.

Zamiast warzyw w roli edukacyjnych eksponatów mogą wystąpić pojazdy, zwierzęta, produkty spożywcze, części garderoby i co tam wpadnie Wam do głowy. Polecam tę zabawę do realizowania w domu oraz placówkach edukacyjnych.